Subsidie elektrische auto

Dat broeikasgassen niet goed zijn voor het klimaat weet iedereen. Elektrische auto’s stoten deze broeikasgassen niet uit en zijn daarom beter voor het klimaat en een schone lucht. Dit is één van de redenen waarom elektrische auto’s steeds populairder worden. Door middel van subsidies probeert de overheid elektrisch rijden voor steeds meer mensen aantrekkelijk te maken.

Subsidies voor elektrische auto’s in 2021

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om aanspraak te maken op een subsidie wanneer u een nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto koopt. Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). De subsidieregeling van de overheid loopt tot 1 juli 2025 en is per jaar gemaximeerd.

Voor het jaar 2021 is het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische auto € 4.000,-. Voor een gebruikte auto is het subsidiebedrag € 2.000,-.

Om het subsidiebedrag te ontvangen moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden voor subsidie op uw elektrische auto

De voorwaarden waar u aan moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie:

 • De auto is 100% elektrisch (dus geen plug-in hybride)
 • De auto moet worden aangeschaft door een particulier
 • De auto moet worden aangeschaft in het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • Er moet nog subsidiebudget beschikbaar zijn (voor nieuwe auto’s in 2021 is dit niet meer het geval)
 • U moet binnen zestig dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract de subsidieaanvraag hebben ingediend
 • De elektrische auto staat minimaal drie jaar op naam van de aanvrager. Dit is vier jaar voor private lease.
 • De auto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer
 • De catalogusprijs van de elektrische auto is minimaal € 12.000,- en maximaal € 45.000,-
 • Een gebruikte elektrische auto is gekocht bij een autobedrijf

Subsidie voor tweedehandse elektrische auto’s

Het is ook mogelijk om voor uw tweedehands elektrische auto subsidie te ontvangen. Er is dan net als bij een nieuwe elektrische auto dan wel een aantal voorwaarden waar deze auto aan moet voldoen.

Het is onder andere een eis dat de gebruikte auto is gekocht bij een autobedrijf. Daarnaast zijn voor de gebruikte auto een aantal voorwaarden hetzelfde als een nieuwe elektrische auto. De auto heeft minimaal 120 kilometer actieradius en de catalogusprijs mag niet lager dan € 12.000,- en niet hoger dan € 45.000,- zijn. Er wordt hierbij uitgegaan van de catalogusprijs op de datum van eerste toelating. De catalogusprijs van een uw tweedehands elektrische auto kunt u opzoeken via het kentekenregister van de RDW.

De subsidie voor een gebruikte elektrische auto voor 2021 is vastgesteld op € 2.000,-.

Subsidieplafond

De overheid heeft een subsidiebudget. Deze is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2025. Het jaarbudget voor 2021 voor nieuwe elektrische auto’s is € 14.000.000,- (ongeveer 3.600 auto’s). Voor tweedehands elektrische auto’s is dit € 13.500.000,- (ongeveer 6.750 auto’s).

Helaas is voor 2021 het subsidieplafond voor nieuwe elektrische auto’s al bereikt. Dit betekent dat u voor een in 2021 aangeschafte elektrische auto geen aanspraak meer kunt maken op de aanschafsubsidie in 2021. Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer een aanvraag doen voor een aanschafsubsidie voor een elektrische auto die u in 2022 aanschaft.

Voor tweedehands elektrische auto’s is er nog wel subsidiebudget beschikbaar.

Subsidie voor zakelijke elektrische auto’s

De subsidieregeling is er alleen voor particuliere autokopers. Dit betekent dat ondernemers geen gebruik kunnen maken van de aanschafsubsidie. Ook werknemers die via hun werkgever een elektrische auto leasen en daarvoor minder bijtelling betalen, komen niet in aanmerking voor de aanschafsubsidie. Zakelijke rijders hebben wel een aantal financiële voordelen.

Financiële voordelen voor zakelijke rijders

Ondanks dat de zakelijke rijder geen subsidieregeling ontvangt, zijn er wel enkele fiscale voordelen:

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA)
 • Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Daarnaast hebben zakelijke gebruikers nog recht op de volgende algemene fiscale voordelen:

 • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
 • BPM-vrijstelling
 • MRB-vrijstelling
 • Bijtellingsvoordeel
 • Verlaagd belastingtarief laadpalen
 • Lokale subsidies

Subsidie elektrische auto voor particulieren

De aanschafsubsidie is bedoeld voor particulieren. De nieuwe of tweedehands elektrische auto moet dus op naam van een natuurlijk persoon geregistreerd staan en mag alleen worden ingebracht in privévermogen. Particulieren die via een private leaseconstructie elektrisch gaan rijden, kunnen de subsidie ook ontvangen. U krijgt dan het bedrag gedurende vier jaar in gelijke maandelijkse delen uitbetaald.

Financiële voordelen particulier

Naast de aanschafsubsidie is er ook nog een aantal algemene regelingen die het elektrisch rijden nog aantrekkelijker maakt:

 • BPM-vrijstelling
 • MRB-vrijstelling
 • Lokale subsidies

Hoe vraagt u subsidie aan voor uw elektrische auto?

U kunt uw aanvraag voor de subsidie pas indienen, nadat u een koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten. De auto hoeft op het moment van aanvragen nog niet zijn afgeleverd.

Voor een subsidie in 2021 komt u alleen in aanmerking als u de koop- of leaseovereenkomst heeft afgesloten op of na 1 januari 2021. De datum waarop u de koop- of leaseovereenkomst sloot is hierin leidend. Daarnaast mag de elektrische auto niet voor 1 januari 2021 op uw naam staan.

Zoals hierboven al is aangegeven is het subsidieplafond voor 2021 al bereikt voor nieuwe elektrische auto’s. Dus als u in 2021 een nieuwe elektrische auto koopt komt u helaas niet in aanmerking voor de subsidie.

Tot slot moet u de subsidie binnen zestig dagen na datum van ondertekening van de koop- of leaseovereenkomst aanvragen. U kunt de aanvraag indienen via uw DigiD op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist.