Privacy Policy

ENGIE Nederland Retail B.V. (“ENGIE”) hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

ENGIE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ENGIE Nederland Retail B.V. te Zwolle. 

Doeleinden van verwerken van persoonsgegevens 

ENGIE verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van ENGIE en de vennootschappen binnen de ENGIE-groep, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: 

  • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een energieleveringsovereenkomst of andere diensten; 
  • Het aan de hand van het CER of gelijksoortige systemen toetsen van de door de klant afgesloten energieovereenkomst en zijn betalingsgedrag en het vullen van deze systemen met de met de klant afgesloten energieleveringsovereenkomst, zijn betalingsgedrag en persoonsgegevens; 
  • Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten, leads en prospects voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren over andere relevante producten en/of diensten van ENGIE; 
  • Het bewaren en afhandelen van de door de klant bij aanvang van een energieleveringsovereenkomst gestelde zekerheid; 
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
  • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole; 
  • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen; 
  • Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische en wetenschappelijke doeleinden. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan ENGIE samenwerkende partners, leveranciers en eventuele (sub)bewerkers inschakelen. Uw gegevens kunnen door ENGIE ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van ENGIE en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. 

Indien u geen prijst stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.) kunt u dit aan ENGIE kenbaar maken via het recht van verzet.

Registratienummer 

De verwerkingen van persoonsgegevens door ENGIE zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1527194 in het meldingenregister. U kunt de melding inzien via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bezoekersgedrag 

ENGIE houdt, in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan ENGIE de inrichting van de website alsmede de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond. 

Wijzigingen 

ENGIE behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. 

Vragen en/of inzage

Voor vragen over dit privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij ENGIE bekend zijn, kunt u zich wenden tot ENGIE Nederland Retail B.V. , Postbus 10087, 8000 GB , Zwolle. Per email kunt u ons bereiken op [email protected] .

Vragen?

Stel ze aan een van onze productspecialisten

+31 (0)88 444 66 80
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »