Disclaimer

Dit is de website van 50five by ENGIE. Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, doch 50five by ENGIE kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 50five by ENGIE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.

Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door 50five by ENGIE verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, merken, zijn eigendom van of in licentie bij 50five by ENGIE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van 50five by ENGIE (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen

50five by ENGIE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten

Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:

50five B.V.
Vughterweg 1
5211CH 's-Hertogenbosch
E-mail: [email protected]


Aansprakelijkheid voor links

Onze inhoud bevat links naar externe websites van derden waarvan we de inhoud niet kunnen beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van rechtsschending. Na kennisgeving van rechtsschendingen zullen we de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de exploitanten van de website zijn onderworpen aan de Nederlandse auteursrechtwetgeving. Reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads vanaf en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zijde niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd. Als u op de hoogte bent van inbreuk op het auteursrecht, vragen we je ons te notificeren. Na kennisgeving zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist.